Nu har båda partner inkommit med sin första inlagor till kammarrätten. PTS överklagande samt PostNords svar på denna.
PostNord har bett om att få muntlig förhandling framåt, vilket beviljats och kommer ske med början den 29.e November.
Inget direkt nytt har anförts i målet under denna vända utan grundfrågan kvarstår att bedömas.

Det som är nytt är att det även i andra europeiska länder nu pågår samma diskussioner och tvister huruvida den belgiska b-post domen är applicerbar på andra marknader, vilket också kommer klargöras i närtid.