Trettonhelgen stundar strax. Den firas till minne av de tre vise männens första besök hos det nyfödda barnet i stallet (ni kan storyn va?). Tretton är också, ungefär, siffran i procent som estimerar volymnedgången på brevmarknaden. Postnord fortsätter att leda prisutvecklingen med drygt 13% på sina sändningstjänster, både 1:a klass och Ekonomibrev. Enstaka brev och osorterade sändningar höjs än mer. Tilläggas bör att de är just dessa tjänster Postnord inte har konkurrens på. Därtill har både tempo och frekvens gällande prishöjningar definitivt ökat de senaste åren. Dystra utsikter kan tyckas men jämför vi oss med våra grannländer så mår vår brevmarknad relativt bra. Inte minst om vi jämför med Danmark. Folketinget har nyligen beslutat att lägga ned samhällsuppdraget gällande brevdistribution. Postnord Danmark är sedan årsskiftet inte längre utpekat ansvariga för samhällsuppdraget. En konsekvens av det är att Postnord tappar det statloga stöd man erhållit för detta. En annan konsekvens är att prissättningen släpps helt fri vilket resulterat i drakoniska prishöjningar från Postnord, mellan 50-100%.
De tre vise männen gav gåvor till den nyfödde Jesus. Därav julklapparna även i våra dagar. De tre postoperatörerna i Sverige, Postnord, Citymail och Morgonpost ger om inte gåvor så i vart fall en viss konkurrens på brevmarknaden. Den gåvan till svenska portoköpare är mycket värd i skenet av haveriet i Danmark.