B-post blir 4 dagar

Med start 2021 kommer PostNord att förändra sin utdelning till varannan dag. Detta innebär att 1.a klass brev kommer ut över 1-2 dagar och Ekonomibrev/ADR/posttidning B över 3-4 dagar.

Varje hushåll kommer kategoriseras med X resp. Y och besökas varannan dag rullande. Boxar, varubrev och paket kommer fortsatt delas varje dag samt att det kommer lanseras en Expressbrevs tjänst för övernatt.

Information om vilka hushåll som får post vilken dag kommer att finnas tillgänglig vid sortering av filer.