Blog Image

Portobloggen.se

PostNord inför ny utdelningsmodell

Uncategorised Posted on Thu, May 14, 2020 09:19:22

B-post blir 4 dagar

Med start 2021 kommer PostNord att förändra sin utdelning till varannan dag. Detta innebär att 1.a klass brev kommer ut över 1-2 dagar och Ekonomibrev/ADR/posttidning B över 3-4 dagar.

Varje hushåll kommer kategoriseras med X resp. Y och besökas varannan dag rullande. Boxar, varubrev och paket kommer fortsatt delas varje dag samt att det kommer lanseras en Expressbrevs tjänst för övernatt.

Information om vilka hushåll som får post vilken dag kommer att finnas tillgänglig vid sortering av filer.Posten tar bort B-post Enstaka 1 januari

Uncategorised Posted on Thu, November 14, 2019 12:08:42
PostNord tar bort produkten B-post Enstaka dvs brev <500 per inlämning. Kunder som köper denna produkt hänvisas till 1.a klass brev Enstaka istället, vilket innebär en större ökning prismässigt. För inlämningar över 500 per tillfälle finns B-post kvar.


Portohöjning på frimärkta försändelser och enstaka brev.

Uncategorised Posted on Mon, September 30, 2019 11:40:26

Den första augusti i år trädde den nya postförordningen i kraft som ger PostNord möjlighet att höja portot.
Portot höjs från 9 kr till 11 kr för ett brev upp till 50 gram. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt höjs även portot för ett utrikesbrev med 1 kr till 22 kr.

PostNord kommer också att se över prissättningen för övriga delar av brevverksamheten som inte omfattas av prisregleringen på porto.
D.v.s den övervägande delen av brev som skickas från företag och organisationer.
Vad detta innebär får Portobloggen återkomma till när Postnord släpper den informationen. Förmodligen runt slutet av November.PostNords digitala brevlåda läggs ner.

Ny svensk postlag Posted on Thu, August 29, 2019 16:30:03

Appen “Post” läggs ner.

PostNords initiativ att ta fram en digital brevlåda “Post” likt Kivra och eBoks läggs ner.

Idag meddelades samtliga användare av appen att tjänsten som blev aktiv i maj 2019 – läggs ner tisdagen den 3.e september.Postnord fortsätter att dela ut brev varje vardag.

Ny svensk postlag Posted on Mon, August 19, 2019 15:46:48

Hösten 2017 beslutade Regeringen att Postnord skulle
få en garanterad leveranstid av post på 2 dagar i stället för 1 dag som gällde tidigare för 1.a klassbrev, s.k. A-post.

Motiveringen var bland
annat att flygtransporter är dyrt och har större påverkan på miljön än
andra alternativ. Konsekvensen för mottagarna skulle inte vara så stor då det skickas färre brev och Postnord måste anpassa sig till marknadssituationen.

Dock skulle man fortsätta dela ut brev varje vardag i veckan även om leveranstiden mellan postat och utdelat
brev får vara 2 dagar.

I år (2019) drev Postnord frågan om att framåt
få dela ut var annan dag i stället för varje vardag i veckan vilket
godkänts av regeringen. Motiveringen var även denna gång minskade brevvolymer och behov
av effektivisering.

Nu backar PostNord på det beslutet tills vidare. ” Det skulle nämligen öka utsläppen av koldioxid
eftersom det skulle kr
ävas fler flyglinjer för att leva upp till den nuvarande lagstiftningen
som s
äger att breven ska vara framme inom två dagar. enligt egen utsago.

Portobloggen fortsätter följa utvecklingen men tillsvidare
fortsätter alltså Postnord att dela ut brev varje
vardag i veckan.Regeringen föreslår ändrat prisstak på frimärkt.

Ny svensk postlag Posted on Tue, April 23, 2019 13:05:59

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2019/04/skr.-201819113/

Regeringen föreslår ny modell för pristak på frimärkta brev (ej sändningar).

Färre tjänster ska omfattas av pristaket. (max 250g)

Regeringen bedömer att en ändring av prisregleringen även är nödvändig eftersom den samhällsomfattande posttjänsten enligt 3 kap. 4 § postlagen ska tillförsäkras genom upphandling om det är nödvändigt med hänsyn till kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.

Vidare ska pristaket bli mer flexibelt genom att det i pristaksberäkningen införs en faktor som tar hänsyn till den utsedda tillhandahållarens minskande volymer av brev upp till 250 g. Hur stor denna faktor ska vara bör enligt förslaget bestämmas av PTS med ett treårigt intervall.

Regeringen bedömer
vidare att endast frimärkta brev med normalporto upp till 250 g ska omfattas av
prisregleringen eftersom en sådan posttjänst tillgodoser det skyddsbehov
prisregleringen är satt att värna”

Nu ska detta förslag
remitteras, för att senare beslutas slutligt.Postmarknaden 2018

Ny svensk postlag Posted on Wed, April 17, 2019 10:04:16

PTS årliga rapport om brevmarknaden. (se länk till PTS PDF)

I korthet:
– Kvaliteten i utdelning har förbättrats under 2018
– nedgång brev -8,3% är en ökad takt mot tidigare
– Trots detta postar vi fortsatt 2.000.000.000 brev per år i Sverige.
– PostNord tappar ytterligare marknadsandelar (-10,3% för PostNord)
– Morgonpostarna växer och har nu 3,3% marknadsandel.

Framåt flaggas det för längre utredningstider och utbärning färre dagar i veckan, vilket är en trend vi ser i andra länder också.

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/svensk-postmarknad-2019-kortversion.pdfRegeringsförslag om 6% på digitalt

Moms på porto - information Posted on Wed, October 03, 2018 12:12:19

Regeringen vill att momsen för digitala tidningar och tidskrifter, e-böcker och tidningssajter ska ner till 6 procent. Samma moms som i dag gäller för fysiska böcker och papperstidningar.

Om förslaget går igenom likställs de digitala distributionskanalerna med de fysiska även för likartade paketeringar.

https://www.svd.se/samma-moms-for-platta-som-for-papperNext »