Hösten 2017 beslutade Regeringen att Postnord skulle
få en garanterad leveranstid av post på 2 dagar i stället för 1 dag som gällde tidigare för 1.a klassbrev, s.k. A-post.

Motiveringen var bland
annat att flygtransporter är dyrt och har större påverkan på miljön än
andra alternativ. Konsekvensen för mottagarna skulle inte vara så stor då det skickas färre brev och Postnord måste anpassa sig till marknadssituationen.

Dock skulle man fortsätta dela ut brev varje vardag i veckan även om leveranstiden mellan postat och utdelat
brev får vara 2 dagar.

I år (2019) drev Postnord frågan om att framåt
få dela ut var annan dag i stället för varje vardag i veckan vilket
godkänts av regeringen. Motiveringen var även denna gång minskade brevvolymer och behov
av effektivisering.

Nu backar PostNord på det beslutet tills vidare. ” Det skulle nämligen öka utsläppen av koldioxid
eftersom det skulle kr
ävas fler flyglinjer för att leva upp till den nuvarande lagstiftningen
som s
äger att breven ska vara framme inom två dagar. enligt egen utsago.

Portobloggen fortsätter följa utvecklingen men tillsvidare
fortsätter alltså Postnord att dela ut brev varje
vardag i veckan.