Blog Image

Portobloggen.se

PostNords digitala brevlåda läggs ner.

Ny svensk postlag Posted on Thu, August 29, 2019 16:30:03

Appen “Post” läggs ner.

PostNords initiativ att ta fram en digital brevlåda “Post” likt Kivra och eBoks läggs ner.

Idag meddelades samtliga användare av appen att tjänsten som blev aktiv i maj 2019 – läggs ner tisdagen den 3.e september.Postnord fortsätter att dela ut brev varje vardag.

Ny svensk postlag Posted on Mon, August 19, 2019 15:46:48

Hösten 2017 beslutade Regeringen att Postnord skulle
få en garanterad leveranstid av post på 2 dagar i stället för 1 dag som gällde tidigare för 1.a klassbrev, s.k. A-post.

Motiveringen var bland
annat att flygtransporter är dyrt och har större påverkan på miljön än
andra alternativ. Konsekvensen för mottagarna skulle inte vara så stor då det skickas färre brev och Postnord måste anpassa sig till marknadssituationen.

Dock skulle man fortsätta dela ut brev varje vardag i veckan även om leveranstiden mellan postat och utdelat
brev får vara 2 dagar.

I år (2019) drev Postnord frågan om att framåt
få dela ut var annan dag i stället för varje vardag i veckan vilket
godkänts av regeringen. Motiveringen var även denna gång minskade brevvolymer och behov
av effektivisering.

Nu backar PostNord på det beslutet tills vidare. ” Det skulle nämligen öka utsläppen av koldioxid
eftersom det skulle kr
ävas fler flyglinjer för att leva upp till den nuvarande lagstiftningen
som s
äger att breven ska vara framme inom två dagar. enligt egen utsago.

Portobloggen fortsätter följa utvecklingen men tillsvidare
fortsätter alltså Postnord att dela ut brev varje
vardag i veckan.Regeringen föreslår ändrat prisstak på frimärkt.

Ny svensk postlag Posted on Tue, April 23, 2019 13:05:59

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2019/04/skr.-201819113/

Regeringen föreslår ny modell för pristak på frimärkta brev (ej sändningar).

Färre tjänster ska omfattas av pristaket. (max 250g)

Regeringen bedömer att en ändring av prisregleringen även är nödvändig eftersom den samhällsomfattande posttjänsten enligt 3 kap. 4 § postlagen ska tillförsäkras genom upphandling om det är nödvändigt med hänsyn till kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.

Vidare ska pristaket bli mer flexibelt genom att det i pristaksberäkningen införs en faktor som tar hänsyn till den utsedda tillhandahållarens minskande volymer av brev upp till 250 g. Hur stor denna faktor ska vara bör enligt förslaget bestämmas av PTS med ett treårigt intervall.

Regeringen bedömer
vidare att endast frimärkta brev med normalporto upp till 250 g ska omfattas av
prisregleringen eftersom en sådan posttjänst tillgodoser det skyddsbehov
prisregleringen är satt att värna”

Nu ska detta förslag
remitteras, för att senare beslutas slutligt.Postmarknaden 2018

Ny svensk postlag Posted on Wed, April 17, 2019 10:04:16

PTS årliga rapport om brevmarknaden. (se länk till PTS PDF)

I korthet:
– Kvaliteten i utdelning har förbättrats under 2018
– nedgång brev -8,3% är en ökad takt mot tidigare
– Trots detta postar vi fortsatt 2.000.000.000 brev per år i Sverige.
– PostNord tappar ytterligare marknadsandelar (-10,3% för PostNord)
– Morgonpostarna växer och har nu 3,3% marknadsandel.

Framåt flaggas det för längre utredningstider och utbärning färre dagar i veckan, vilket är en trend vi ser i andra länder också.

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/svensk-postmarknad-2019-kortversion.pdfNya tillståndsvillkor

Ny svensk postlag Posted on Wed, February 21, 2018 16:49:15

Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat beslut om nya
tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i
postutdelningen.

Myndigheten kommer också meddela nya villkor för Bring
Citymail.

För att höja kvaliteten i postutdelningen har PTS infört ett antal nya
krav i Postnords tillståndsvillkor. Dessa innebär bland annat att Postnord
tydligare ska följa upp och dokumentera de så kallade befordringstiderna,
alltså hur lång tid det tar för ett brev att komma fram. Dessutom blir det
tydligare krav på att postverksamheten ska bedrivas utan avbrott, att breven
ska komma fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords
kunderbjudande och krav på att Postnord ska göra riskanalyser.

I slutet av mars kommer PTS besluta kring tillståndsvillkor för övriga
postoperatörer på marknaden. Till exempel kommer då Bring Citymail, den näst
största aktören på marknaden, få samma krav kring tillförlitlighet som
Postnord.Postala förändringar inför 2018

Ny svensk postlag Posted on Thu, November 16, 2017 16:53:22

Följande nyheter kommer den 1 Jan 2018 kring postutdelning i Sverige per postoperatör.

PostNord

·
1.a klassbrev. Ny regel för
övernattsbefordran från 1 till 2 dagar enligt ny postförordning gäller från 1
Jan 2018. PostNord avser dock bara försämra ca 13% av breven i normalfallet
beroende på inlämningsställe, destination och inlämningstid. Se tabell nedan
för exakta leveranstider per inlämningsställe:

· Ekonomibrev och ADR oförändrat i sin struktur.

· Kundunika rabatter på samtliga adresserade produkter fås via förmedlare (21g) vid årsvolymer över 400k (ADR) och 600k (A eller B-post)

Bring Citymail

·
”Ny zonprissättning”. Bring inför en
zonprissättning efter PostNords modell, med Låg och Normal. Man använder
PostNords befintliga indelning av zoner. Pristillägg för BCM brev till
Normalzon +0,30kr. Alla volymrabatter samräknas fortsatt på total inlämnad
volym.

·
”+abc”. Bring inför en extra
sorteringsdag som test på ca 12% av utdelningsadresserna. Systemet innebär att dag
1 blir sorterings/transportdag. Per idag är det delar av volymerna från Malmö
som ska delas i Stockholm som berörs av 4 dagars ledtid.

·
”POP”. Bring inför en s.k. nummermodell
för att kunna manuellsortera ej maskinsorterade försändelser centralt. För kund
innebär det att en sifferkod ska påföras breven (adressfält). En POP rabatt
kommer att införas vid årsskiftet 2018 där denna kommer att komplettera dagens
sorteringsrabatt (TK, samma nivå).

Morgonpost

·
Ingen förändring i struktur. Utdelning 6 dagar i
veckan med krav på försortering. Nya utdelningsområden förväntas finnas
tillgängliga under året.A-post brev blir 2-dagars leverans

Ny svensk postlag Posted on Thu, October 19, 2017 09:27:26

Den
12 oktober, har regeringen beslutat om en lagrådsremiss och en
förordningsändring som ska leda till en mer moderniserad och fungerande
posttjänst.

1. Ändrad postförordning, från 1 Jan 2018
Beslutet om ändring i postförordningen (2010:1049) träder i kraft 1 januari
2018
och innebär:

·
Den
samhällsomfattande posttjänstens befordringskrav för brev med normalporto
ändras från övernattbefordran till tvådagarsbefordran.

·
Minst 95
procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats
ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

2. Lagrådsremiss, föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

·
Post- och
telestyrelsen (PTS) ska få meddela vilka kraven är för utdelning av postförsändelser

·
Den som
erbjuder en posttjänst ska lämna ekonomiska och verksamhetsrelaterade uppgifter
till PTS. PTS kommer sedan använda dessa uppgifter för uppföljning av
utvecklingen på postområdet och för bevakning av posttjänsterna och att de
genom god kvalitet svarar mot samhällets och medborgarnas behov.Nya postlagen (del 1) på remiss

Ny svensk postlag Posted on Mon, May 02, 2016 12:24:27

Det nya förslaget på ny postlag del 1, gick idag ut för remiss.

”Som ett brev
på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle” (SOU
2016:27).

De stora föreslagna förändringarna gäller att 1.a klass brev ska delas ut över 2 dagar jämfört med dagens övernatt, samt att reglerna för pristak förändras.

Sista svarsdag för remissen är den 31 augusti
2016.Next »