Det nya förslaget på ny postlag del 1, gick idag ut för remiss.

”Som ett brev
på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle” (SOU
2016:27).

De stora föreslagna förändringarna gäller att 1.a klass brev ska delas ut över 2 dagar jämfört med dagens övernatt, samt att reglerna för pristak förändras.

Sista svarsdag för remissen är den 31 augusti
2016.