Följande nyheter kommer den 1 Jan 2018 kring postutdelning i Sverige per postoperatör.

PostNord

·
1.a klassbrev. Ny regel för
övernattsbefordran från 1 till 2 dagar enligt ny postförordning gäller från 1
Jan 2018. PostNord avser dock bara försämra ca 13% av breven i normalfallet
beroende på inlämningsställe, destination och inlämningstid. Se tabell nedan
för exakta leveranstider per inlämningsställe:

· Ekonomibrev och ADR oförändrat i sin struktur.

· Kundunika rabatter på samtliga adresserade produkter fås via förmedlare (21g) vid årsvolymer över 400k (ADR) och 600k (A eller B-post)

Bring Citymail

·
”Ny zonprissättning”. Bring inför en
zonprissättning efter PostNords modell, med Låg och Normal. Man använder
PostNords befintliga indelning av zoner. Pristillägg för BCM brev till
Normalzon +0,30kr. Alla volymrabatter samräknas fortsatt på total inlämnad
volym.

·
”+abc”. Bring inför en extra
sorteringsdag som test på ca 12% av utdelningsadresserna. Systemet innebär att dag
1 blir sorterings/transportdag. Per idag är det delar av volymerna från Malmö
som ska delas i Stockholm som berörs av 4 dagars ledtid.

·
”POP”. Bring inför en s.k. nummermodell
för att kunna manuellsortera ej maskinsorterade försändelser centralt. För kund
innebär det att en sifferkod ska påföras breven (adressfält). En POP rabatt
kommer att införas vid årsskiftet 2018 där denna kommer att komplettera dagens
sorteringsrabatt (TK, samma nivå).

Morgonpost

·
Ingen förändring i struktur. Utdelning 6 dagar i
veckan med krav på försortering. Nya utdelningsområden förväntas finnas
tillgängliga under året.