Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat beslut om nya
tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i
postutdelningen.

Myndigheten kommer också meddela nya villkor för Bring
Citymail.

För att höja kvaliteten i postutdelningen har PTS infört ett antal nya
krav i Postnords tillståndsvillkor. Dessa innebär bland annat att Postnord
tydligare ska följa upp och dokumentera de så kallade befordringstiderna,
alltså hur lång tid det tar för ett brev att komma fram. Dessutom blir det
tydligare krav på att postverksamheten ska bedrivas utan avbrott, att breven
ska komma fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords
kunderbjudande och krav på att Postnord ska göra riskanalyser.

I slutet av mars kommer PTS besluta kring tillståndsvillkor för övriga
postoperatörer på marknaden. Till exempel kommer då Bring Citymail, den näst
största aktören på marknaden, få samma krav kring tillförlitlighet som
Postnord.