PTS årliga rapport om brevmarknaden. (se länk till PTS PDF)

I korthet:
– Kvaliteten i utdelning har förbättrats under 2018
– nedgång brev -8,3% är en ökad takt mot tidigare
– Trots detta postar vi fortsatt 2.000.000.000 brev per år i Sverige.
– PostNord tappar ytterligare marknadsandelar (-10,3% för PostNord)
– Morgonpostarna växer och har nu 3,3% marknadsandel.

Framåt flaggas det för längre utredningstider och utbärning färre dagar i veckan, vilket är en trend vi ser i andra länder också.

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/svensk-postmarknad-2019-kortversion.pdf