Den första augusti i år trädde den nya postförordningen i kraft som ger PostNord möjlighet att höja portot.
Portot höjs från 9 kr till 11 kr för ett brev upp till 50 gram. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt höjs även portot för ett utrikesbrev med 1 kr till 22 kr.

PostNord kommer också att se över prissättningen för övriga delar av brevverksamheten som inte omfattas av prisregleringen på porto.
D.v.s den övervägande delen av brev som skickas från företag och organisationer.
Vad detta innebär får Portobloggen återkomma till när Postnord släpper den informationen. Förmodligen runt slutet av November.