Blog Image

Portobloggen.se

Trettonhelg

Uncategorised Posted on Thu, January 04, 2024 22:40:54

Trettonhelgen stundar strax. Den firas till minne av de tre vise männens första besök hos det nyfödda barnet i stallet (ni kan storyn va?). Tretton är också, ungefär, siffran i procent som estimerar volymnedgången på brevmarknaden. Postnord fortsätter att leda prisutvecklingen med drygt 13% på sina sändningstjänster, både 1:a klass och Ekonomibrev. Enstaka brev och osorterade sändningar höjs än mer. Tilläggas bör att de är just dessa tjänster Postnord inte har konkurrens på. Därtill har både tempo och frekvens gällande prishöjningar definitivt ökat de senaste åren. Dystra utsikter kan tyckas men jämför vi oss med våra grannländer så mår vår brevmarknad relativt bra. Inte minst om vi jämför med Danmark. Folketinget har nyligen beslutat att lägga ned samhällsuppdraget gällande brevdistribution. Postnord Danmark är sedan årsskiftet inte längre utpekat ansvariga för samhällsuppdraget. En konsekvens av det är att Postnord tappar det statloga stöd man erhållit för detta. En annan konsekvens är att prissättningen släpps helt fri vilket resulterat i drakoniska prishöjningar från Postnord, mellan 50-100%.
De tre vise männen gav gåvor till den nyfödde Jesus. Därav julklapparna även i våra dagar. De tre postoperatörerna i Sverige, Postnord, Citymail och Morgonpost ger om inte gåvor så i vart fall en viss konkurrens på brevmarknaden. Den gåvan till svenska portoköpare är mycket värd i skenet av haveriet i Danmark.PostNord inför ny utdelningsmodell

Uncategorised Posted on Thu, May 14, 2020 09:19:22

B-post blir 4 dagar

Med start 2021 kommer PostNord att förändra sin utdelning till varannan dag. Detta innebär att 1.a klass brev kommer ut över 1-2 dagar och Ekonomibrev/ADR/posttidning B över 3-4 dagar.

Varje hushåll kommer kategoriseras med X resp. Y och besökas varannan dag rullande. Boxar, varubrev och paket kommer fortsatt delas varje dag samt att det kommer lanseras en Expressbrevs tjänst för övernatt.

Information om vilka hushåll som får post vilken dag kommer att finnas tillgänglig vid sortering av filer.Posten tar bort B-post Enstaka 1 januari

Uncategorised Posted on Thu, November 14, 2019 12:08:42
PostNord tar bort produkten B-post Enstaka dvs brev <500 per inlämning. Kunder som köper denna produkt hänvisas till 1.a klass brev Enstaka istället, vilket innebär en större ökning prismässigt. För inlämningar över 500 per tillfälle finns B-post kvar.


Portohöjning på frimärkta försändelser och enstaka brev.

Uncategorised Posted on Mon, September 30, 2019 11:40:26

Den första augusti i år trädde den nya postförordningen i kraft som ger PostNord möjlighet att höja portot.
Portot höjs från 9 kr till 11 kr för ett brev upp till 50 gram. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt höjs även portot för ett utrikesbrev med 1 kr till 22 kr.

PostNord kommer också att se över prissättningen för övriga delar av brevverksamheten som inte omfattas av prisregleringen på porto.
D.v.s den övervägande delen av brev som skickas från företag och organisationer.
Vad detta innebär får Portobloggen återkomma till när Postnord släpper den informationen. Förmodligen runt slutet av November.