Regeringen vill att momsen för digitala tidningar och tidskrifter, e-böcker och tidningssajter ska ner till 6 procent. Samma moms som i dag gäller för fysiska böcker och papperstidningar.

Om förslaget går igenom likställs de digitala distributionskanalerna med de fysiska även för likartade paketeringar.

https://www.svd.se/samma-moms-for-platta-som-for-papper