Blog Image

Portobloggen.se

Regeringsförslag om 6% på digitalt

Moms på porto - information Posted on Wed, October 03, 2018 12:12:19

Regeringen vill att momsen för digitala tidningar och tidskrifter, e-böcker och tidningssajter ska ner till 6 procent. Samma moms som i dag gäller för fysiska böcker och papperstidningar.

Om förslaget går igenom likställs de digitala distributionskanalerna med de fysiska även för likartade paketeringar.

https://www.svd.se/samma-moms-for-platta-som-for-papperJK avslår krav på skadestånd

Moms på porto - information Posted on Tue, November 03, 2015 16:57:43

Justitiekanslern, JK, avslår det anspråk som har framställts av ett par kunder inom bank och försäkring kring eventuellt historiskt felaktigt inbetald moms på porto.

I korthet betyder detta att retroaktiv betalning från staten till kunder inte blir aktuellt. Läs mer om domen på JK’s hemsida:

http://justitiekanslern.se/Beslut/Skadestandsarenden/2153-10-40.aspxFörslag på ny portomoms på remiss

Moms på porto - information Posted on Sun, June 28, 2015 22:52:15

Finansdepartementet
har nu snabbutrett frågan, och tagit fram ett förslag (2015.06.23) kring vilka
tjänster som ska omfattas av förändringen. Förslaget är nu på remiss till 10
Aug. Förändringarna kräver lagändringar Postlagen så väl som i Mervärdesskattlagen
och beslutas i Riksdagen.

I korthet
innebär förslaget följande;

·
Posttjänster
blir momsbefriade från senast 1 april 2016 men endast för de tjänster som inte
ingår i ett Postenavtal.

·
Har man
avtal med PostNord (Posten) så är dessa tjänster momspliktiga.

·
I
praktiken så blir det då i huvudsak frimärkt post som undantas från moms.

Nuvarande
momsprincip fortfarande gäller tillsvidare.

Vad betyder det bakåt?

När förslaget antagits kan det finnas möjlighet att få tillbaka felaktigt inbetalad moms retroaktivt för de tjänster som momsbefrias framåt.

Det är flera banker och försäkringsbolag som valt att lämna en ansökan till JK (justitiekanslern) eller i en tingsrätt där man helt enkelt kräver tillbaka felaktigt inbetald moms från staten. Dessa krav kan sträcka sig 10 år tillbaka i tiden.

(kuriosa) Finland som också var stämda av EU men kom undan 2011 när de ändrade
till momsfritt på frimärkt och frankeringsmaskin, men inte på just masspost
sändningar som var rabatterade. Se: http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Momsbeskattning/Andringar_i_skattskyldighet/Momsbeskattningen_av_posttjanster_andras(15863)EU stämmer Sverige om portomoms

Moms på porto - information Posted on Sun, June 28, 2015 22:19:06

Vad har hänt

Den 21.a April,
2015 föll en dom (mål C‑114/14) mot Sverige (svenska staten) från EU,
kring moms på porto. EU har en längre tid velat att Sverige ska ta bort moms på
samhällsomfattande posttjänster, vilket resulterat i en tvist som EU nu vunnit.

Domen innebär
att moms inte ska tas ut på vissa posttjänster som kan betraktas som en del av
samhällsomfattande posttjänsten. (USO = United Service Obligation).

I Sverige har
skyldigheten att upprätthålla detta ålagts PostNord (Posten) av PTS (Post och
Telestyrelsen). Därför är det endast en del av PostNords tjänster som kan bli
momsbefriade. Andra postoperatörer berörs ej (Bring, MTD, Mailworld, 21Grams)