Vad har hänt

Den 21.a April,
2015 föll en dom (mål C‑114/14) mot Sverige (svenska staten) från EU,
kring moms på porto. EU har en längre tid velat att Sverige ska ta bort moms på
samhällsomfattande posttjänster, vilket resulterat i en tvist som EU nu vunnit.

Domen innebär
att moms inte ska tas ut på vissa posttjänster som kan betraktas som en del av
samhällsomfattande posttjänsten. (USO = United Service Obligation).

I Sverige har
skyldigheten att upprätthålla detta ålagts PostNord (Posten) av PTS (Post och
Telestyrelsen). Därför är det endast en del av PostNords tjänster som kan bli
momsbefriade. Andra postoperatörer berörs ej (Bring, MTD, Mailworld, 21Grams)