Finansdepartementet
har nu snabbutrett frågan, och tagit fram ett förslag (2015.06.23) kring vilka
tjänster som ska omfattas av förändringen. Förslaget är nu på remiss till 10
Aug. Förändringarna kräver lagändringar Postlagen så väl som i Mervärdesskattlagen
och beslutas i Riksdagen.

I korthet
innebär förslaget följande;

·
Posttjänster
blir momsbefriade från senast 1 april 2016 men endast för de tjänster som inte
ingår i ett Postenavtal.

·
Har man
avtal med PostNord (Posten) så är dessa tjänster momspliktiga.

·
I
praktiken så blir det då i huvudsak frimärkt post som undantas från moms.

Nuvarande
momsprincip fortfarande gäller tillsvidare.

Vad betyder det bakåt?

När förslaget antagits kan det finnas möjlighet att få tillbaka felaktigt inbetalad moms retroaktivt för de tjänster som momsbefrias framåt.

Det är flera banker och försäkringsbolag som valt att lämna en ansökan till JK (justitiekanslern) eller i en tingsrätt där man helt enkelt kräver tillbaka felaktigt inbetald moms från staten. Dessa krav kan sträcka sig 10 år tillbaka i tiden.

(kuriosa) Finland som också var stämda av EU men kom undan 2011 när de ändrade
till momsfritt på frimärkt och frankeringsmaskin, men inte på just masspost
sändningar som var rabatterade. Se: http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Momsbeskattning/Andringar_i_skattskyldighet/Momsbeskattningen_av_posttjanster_andras(15863)