Stortinget i Norge har nu antagit ny lag om posttjänster
(postlagen). Den
snart 20-åriga norska lagstiftningen
harmoniseras nu med lagstiftningen i andra länder för att följa EU: s tredje
postdirektiv. Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2016.

I
praktiken innebär detta att Norpost, Mediapost och övriga privata
postoperatörer i Norge får distribuera brev med vikt upp till 2 kg. Tidigare
har Posten Norge haft monopol på förslutna försändelser upp till 50 gram.

Läs
mer:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-09-04-91?utm_source=Norpost+nyhetsbrev+-+Subscribed&utm_campaign=6fa0ed4a3d-Nyhetsrbev_2015_nr_3_ny_postlov&utm_medium=email&utm_term=0_7d254cc077-6fa0ed4a3d-90992173