KKV kommer inte utreda PostNords föreslagna nya årsrabatt struktur vidare enligt beslut per 6 Nov. Beslutet kan komma överklagas till marknadsdomstol.

PTS bedömning inväntas inom kort.