Det pågående arbetet med en ny postlag, “En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle”, pågår för fullt.

Regeringen har dock beslutat att utredningen får förlängt tom 31 mars 2016 för delbetänkandet och
31 augusti 2016 för slutbetänkandet.

PTS utlåtande om årsvolymrabatter väntas dock i närtid.