Post- och
telestyrelsen (PTS) förelägger PostNord att vid tillämpning av årsvolymrabatt
inom den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor till alla
kunder, inklusive så kallade förmedlare.

PTS anser att
PostNords införande av de nya rabattvillkoren strider mot postlagen. PostNord
är enligt postlagen skyldigt att följa regler om prissättning, som bl.a.
betyder att prissättningen ska vara icke-diskriminerande.

PTS förelägger
därför PostNord att inte införa de aviserade rabattvillkoren.

Förmedlarna (tex 21Grams, Mailworld m.fl.) anses därför fortsatt vara kund, till samma villkor som andra kunder.

PTS skriver vidare att det är av största vikt att villkorsändringen upphör omedelbart – då osäkerheten som skapas gör att kunder kan välja att avstå samarbeten med förmedlare.

Läs mer på:

http://pts.se/upload/Ovrigt/Post/F%c3%b6rl%c3%a4ggande%20om%20priss%c3%a4ttning%20av%20den%20samh%c3%a4llsomfattande%20posttj%c3%a4nsten%20%20dnr%2015-8502.pdf


PostNord
kom under Onsdagen 9.e December med ett uttalande om att de kommer att
överklaga föreläggandet till Förvaltningsrätten.

PTS
beslut gäller dock omedelbart, och ett införande av rabattvillkoren måste föregås av att Förvaltningsrätten beslut i en annan riktning än PTS i den postregulatoriska frågan.