PTS förelade den 8 december 2015 PostNord Group AB (PostNord) att vid prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor för årsvolymrabatter till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare. PostNord överklagade PTS beslut och begärde inhibition (interimistiskt stopp/paus).

Förvaltningsrätten beslutade den 29 december 2015 att det överklagade beslutet, i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning eller till dess förvaltningsrätten beslutar annat, tills vidare inte skulle gälla.

PTS har nu möjlighet att överklaga detta beslut till Kammarrätten.