PostNord meddelade idag (27 jan) att man kommer införa det nya rabattsystemet den 18 februari, oavsett om Kammarrättens svar på PTS överklagan kring inhibition på deras föreläggande hunnit komma eller inte.

Det lämnar över 20.000 slutkunder i situationen att nya prishöjningar kan komma med snar verkan.

Samtidigt kan detta komma ändras igen beroende på Kammarrättens beslut inom kort.