Kammarrätten beslutade den 27/1 att medge provningstillstånd av Post och telestyrelsens överklagande av förvaltningsrättens beslut.

Det innebär i praktiken att Kammarrätten kommer att avgöra om Postnords gamla eller nya villkor skall gälla fram tills dom fallit i frågan.

Avgörande kommer att ske inom rimlig tid.