Gamla rabattsystemet ska gälla tills vidare

Kammarrätten beslutade Fredag 26.e februari att man bifaller PTS överklagan om vilket rabattsystem som ska gälla under tiden för målet kring årsvolymsrabatterna i Sverige.

Utfallet blev att de gamla rabattsystemen ska vara kvar tills förvaltningsrätten kommit till en dom i frågan, och att PTS beslut om stopp av PostNords rabattändring därvid ska gälla tills vidare.

Ur dom: Frågan är komplex och det är inte möjligt att göra

en säker bedömning av hur den slutliga prövningen kommer att utfalla. I det

nuvarande skedet av processen kan det därmed inte anses föreligga en hög

grad av sannolikhet för att avgörandet kommer att ändras i sak. PTS

överklagande ska därför bifallas och förvaltningsrättens inhibitionsbeslut

upphävas, vilket innebär att PTS beslut från den 8 december 2015 gäller.