Kammarrättens beslut om att låta PTS föreläggande gälla
under målet kring årsvolymsrabatterna, överklagades av PostNord. Detta
överklagande fick dock inte prövningstillstånd enligt beslut idag 15/3.

Det gör att PTS föreläggande om stopp av PostNords
rabattförändring kommer gälla under hela målet. Nästa steg i målet är att
Förvaltningsrätten kommer till sin dom, men detta kan sedan överklagas
till Kammarrätten, och vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen (givet
prövningstillstånd i varje instans)

Tills detta mål är klart och vunnit ”laga kraft” gäller den
befintliga modellen kring årsvolymsrabatternavidare.