Det är en ny svensk postlag under utarbetande och regeringens utredare kom idag med första delbetänkandet kring denna.

Utredningsförslaget i korthet:
A-posten föreslås bli en 2 dagars tjänst.
Kravet att 85 procent av breven ska komma fram till nästa dag (a-post) samt att 97 procent av breven ska komma fram inom tre arbetsdagar (b-post) ersätts av ett krav att 95 procent ska delas ut inom två arbetsdagar.
Pristaket ska behållas och gälla tvådagarsbefordran, skriver regeringsutredaren Kristina Jonäng.