Igår meddelades att Förvaltningsrätten dömt till PostNords
fördel i frågan om införande av nya årsvolymsrabatten.

Dock avslogs PostNords begäran om omedelbart införande av de nya (försämrade) reglerna.

http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/PostNords-nya-villkor-for-arsvolymrabatt-ar-forenliga-med-postlagen/

Nu inväntas ett troligt överklagande från PTS, till Kammarrätten,
som ska vara inne inom 3 veckor. Om PTS överklagar gäller inte
förvaltningsrättens dom förrän målet slutligt är avgjort i Kammarrätten eller
högre instans.

Förutsatt att PTS överklagar i tid kommer alltså dagens
regelverk att gälla tills vidare, och tills Kammarrätten kommit med sin dom
(troligt under 2017).