PostNord överklagade Förvaltningsrättens beslut om att dom inte skulle gälla omedelbart utan först när laga kraft var vunnen (dvs inte så länge den är fortsatt överklagad).

Kammarrätten tog upp målet direkt men avslog PostNords begäran, mot bakgrund igen av att frågan är komplex och innehåller EU rättsliga aspekter.

Det gällande systemet kring årsvolymsrabatter gäller därmed tills vidare och tills målet går vidare till slutlig dom i Kammarrätten.