PTS fick
prövningstillstånd för sin överklagan angående årsvolymsrabatterna hos kammarrätten och PostNord har förlagts att svara
senast den 29 september.